Stil det stærkeste hold

Medarbejderne er virksomhedernes vigtigste ressource og største konkurrenceparameter. Har du de bedste, kan du stille det stærkeste hold og være et skridt foran dine konkurrenter. Et hold af kompetente, udfordrende og tilfredse medarbejdere vil bringe jer langt. Men hvordan får man så de bedste på holdet? I Intelligent Advice er vi specialiserede i at lokalisere og indhente kompetente og relevante medarbejdere. Vi har et omfattende netværk på tværs af brancher, indgående organisatorisk forståelse og solid erfaring i at tiltrække og fastholde medarbejdere, der matcher virksomhedens behov, kultur og værdisæt.

Ved at lave grundige virksomheds- og stillingsanalyser og med gennemtestede metoder til udarbejdelse af annonceringsmaterialet udvælger vi relevante kandidater, som interviewes og analyseres inden udvælgelse til samtaler med virksomheden.

VORES METODE

 

Virksomhedsanalyse

For at lave det bedste match mellem virksomhed og kandidat laver vi altid en grundig analyse af organisatoriske forhold, værdier, kultur og strategiske mål.

Stillingsbeskrivelse og opslag

Ud fra en stillingsanalyse, hvor faglige og personlige krav specificeres, og udviklingsmuligheder og succeskriterier skitseres, udarbejdes stillingsopslag og annonceringsmateriale.

Udvælgelse af kandidater

Efter ansøgningsfristen gennemgås og udvælges relevante kandidater, som indkaldes til interviews og personanalyser.

Ansættelse af kandidater

Inden kandidaterne og virksomhed præsenteres for hinanden, modtager begge parter relevant materiale – virksomheden får bl.a. en grundig beskrivelse af kandidaterne. Efter samtaler udvælges og ansættes den bedst kvalificerede kandidat.

CASES

“Ronni Poulsen, projektdirektør i SSI Schäfer”

Vi har i en årrække gjort brug af Intelligent Advice til forskellige rekrutteringsopgaver – både til at finde projektledere, administrative medarbejdere og teknikere. For os er det afgørende i samarbejdet den måde, den personlige relation fylder i Intelligent Advices måde at arbejde på. Her får man ikke bare nogle navne fra en database, men kvalificerede kandidater, der er vurderet relevante i forhold til netop vores organisation. Der er masser af rekrutteringsbureauer derude, men med Intelligent Advice får man en samarbejdspartner, der har sat sig ind i ens organisation. Der kender og forstår kulturen og tonen og ved, hvem der vil passe ind her. Vi har stor tillid til, at Intelligent Advice i en rekrutteringsproces repræsenterer os, og vi har stor respekt for måden, de arbejder på – fremtoningen, måden at tale til folk på, evnen til at læse en person både på faglige kvalifikationer, men især på de personlige egenskaber og ikke mindst evnen til at lukke stillingerne.

Skal vi hjælpe jer?

Udgangspunktet for den gode relation er at lære hinanden at kende.
Lad os starte dialogen, så I kan blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe merværdi.

Kontakt os