Når den bedste skal hentes ind

De dygtigste medarbejdere er typisk ikke jobsøgende – men det betyder ikke, at vi ikke kan få fat i dem. Evnen til at kunne tiltrække de bedste medarbejdere er afgørende for succes og kræver en helt særlig tilgang, som vi i Intelligent Advice har udøvet i flere år. Faktisk er det grundkernen i vores forretning.

Kunsten er at finde matchet mellem kandidatens personlighed og faglige kvalifikationer og virksomhedens behov, kultur og værdisæt. Et match, der er både langsigtet, udviklende og værdiskabende for begge parter. Derfor er indgående kendskab til de virksomheder, vi samarbejder med, et nødvendigt parameter for succes. Vores solide erfaring gør, at vi ved, hvilke aspekter vi skal være opmærksomme på i et kommende samarbejde mellem kandidat og virksomhed, og sikrer den nødvendige forventningsafstemning.

Den gode relation bygges på tillid, troværdighed, gensidig respekt og åbenhed – men naturligvis med fokus på nødvendig fortrolighed. Vi sørger for en professionel styring af processen, så I kan koncentrere jer om jeres arbejde, mens vi finder de bedste bud på jeres kommende medarbejder.

Kampen om de bedste er hård. Spurten for at finde de helt rigtige medarbejdere er sat ind – og vi er klar til at hjælpe jer.

VORES METODE

 

Virksomhedsanalyse

For at få et indgående kendskab til virksomhedens kultur, værdier og strategiske mål, så vi har gennemgribende forståelse for, hvilken spiller der vil passe på holdet, laver vi altid en grundig analyse af de virksomheder, vi samarbejder med.

Stillingsanalyse

Med en grundig beskrivelse af stillingen, både faglige kompetencer, personlige værdisæt, succeskriterier og udviklingsmuligheder, har vi et brugbart redskab til ansættelsesprocessen – både til internt brug og til kandidaten.

Research & Udvælgelse

Der ligger et stort arbejde i at identificere og indlede dialog med relevante kandidater. Et forløb, der naturligvis har fokus på fortrolighed og respekt. Den første relationsskabende kontakt munder for relevante kandidater ud i interviews og personanalyser.

Ansættelse af kandidater

Inden samtalerne modtager virksomheden grundige beskrivelser af kandidaterne, så forberedelsen kan klares nemt og hurtigt. De første 100 dage tilbydes sparring på ansættelsesforholdet, og opfølgning laves hos både kandidat og virksomhed inden for det første år.

CASES

“Klaus Graven Nielsen, CCO i Nordlux”

Det kan være svært at finde de helt rigtige kandidater til en given stilling, især hvis man som vi vægter karakter højere end karakterer. I Nordlux har vi flere gange brugt Intelligent Advice til at headhunte de rette folk, og det er lykkedes at finde kandidater, der både har de rette kvalifikationer og erfaring og samtidig en dynamisk personlighed. Det har været en stor hjælp for os, at Intelligent Advice tog over på alle faser af processen, så vi kunne fokusere på vores arbejde. Samarbejdet har båret præg af åbenhed, ærlighed, god kommunikation, stabilitet og professionalisme. Selv om vi måske selv kunne stå for rekrutteringen, så har vi i samarbejdet med Intelligent Advice fået høj kvalitet, hurtige resultater og ikke mindst en professionel, objektiv vurdering af relevante kandidater. Vi tror på, at det også i det lange løb er rigtig godt givet ud.

“Claus Johansen, HR-chef i Jutlander Bank”

Man skulle næsten tro, at Christian Melgaard (fra Intelligent Advice) var ansat i banken – han har vores forretningsmodel under huden, forstår fuldstændig, hvilke kandidater vi går efter – både fagligt og personligt – og er oprigtigt interesseret i at finde de rette kandidater. Det er tydeligt, at det for ham handler om at finde den rette person og ikke bare om at få en opgave lukket. Hans overblik er stort, han er altid godt forberedt, og han er i høj grad relationsskabende. Han giver os modspil og stiller spørgsmål, der gør, at vi udvikler os, og han kan læse kandidaterne på en måde, vi ikke selv kan.

De kandidater, vi gerne vil have, er typisk ikke jobsøgende, men i de år vi har samarbejdet med Intelligent Advice, har de alligevel formået at løse opgaven. Vi har fuld tillid til, at de kandidater, vi bliver præsenteret for, er kvalificerede bud, og det har en kæmpe værdi i en travl hverdag.

Skal vi hjælpe jer?

Udgangspunktet for den gode relation er at lære hinanden at kende.
Lad os starte dialogen, så I kan blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe merværdi.

Kontakt os